ISIOKWU:NZISAOZI ỌDỊNAAIA (COMMUNICATION)

(JSS1)

GỊNỊ BỤ IZISAOZI?

     Nzisaozi bụ ụzọ mmadụ na ibe ya si ezikọrịta onwe ha ozi.

Nke a na-apụtakarịcha ihe mgbe  ndị na apkarịta ụka na  anọghị onwe ha nso.

 NKENỤỤDỊ NZISAOZI DỊ ICHE ICHE

E nwere ụdi nzisaozi abụọ Ha bụ:

  1. Ozi ọdịnaala( Traditional means of communication)

b.Ozi ugbua(Modern means  of communcation)

 

NZISAOZI KEỌDỊNAALA

    Nzisaozi keọdinaala bụ ụzọ dị iche iche  ndi gboo si ezikọrịta onwe ha ozi . tupu ndi ọcha ewetara anyi oziọma na agụmaakwụkwọ n’ala lgbo.

     Nzisaozi keọdịnaala gụnyere:

1)ljị egbe zisaa ozi di mkpa dika igwa ndi mmadụ na e bulatara ọnye nwụrụ anwụ maọbụ na eliela ozu.

2)Iji ogene wee zisaa ozi.

3)Iji ekwe wee zisa ozi.

4)Iji mmadụ zisa ozi n’ụmụnna, n’ogbe ma n’obodo.

5)ọtutu mgbe, a na-amụnye ọkụ iji wee gwa ndị mmadụ na ihe di egwu mere n’obodo.

   IHE OMUME

a.Depụta udi nzisa ozi ọdịnaala ndị ọzọ e nwere

b.Gini bụ nzisa ozi ọdịnaala?

 

Download Document Here  ASUSU IGBO JSS 1..

Submit assignment via WhatsApp to 0906 345 2660, or at the school’s security post

Leave a Reply