ISI OKWU NDI A MỤRỤ AMỤ NA TAMỤ NKE ATỌ.
NKE NDI Jss2

1. OMENALA IGBO NA UDI YA
2. OMENALA (ỌJỊ)
3. AGỤMAGỤ ỌDỊNALA
4. AGỤMAGỤ EDERE EDE
5. IWU NSUPE OKWU IGBO
6. ỌMỤ NKWỤ (OMENALA)
7. ATỤMATỤ OKWU (MBỤRỤ)
8. MYIRI (ATỤMATỤ OKWU)
9. AGWỤGWA IGBO
10. AGỤMAGỤ (ỤWA NA EME NTỤGHARỊ)

Leave a Reply